torsdag 14 juni 2018

Om krisen kommer ... mera om prepping

Jag kommer ihåg broschyren "om kriget kommer" och den broschyr som hade en blåochgulrandig tiger på omslaget med den dubbelbottnade sloganen "en svensk tiger". Jag var inte född när de gavs ut (under 40-talet) men i min familj hade de sparats. Under 50-talet fanns den viktigaste informationen i våra telefonkataloger. Uppdaterade eller reviderade varianter kom vid ytterligare 4 tillfällen, senast 1987.

Nu 31 år senare har det kommer en aktuell upplaga, omdöpt till "Om krisen eller kriget kommer". Den nya upplagan ger råd hur man ska agera vid höjd beredskap och krig men också råd i samband med kriser i fredstid. I broschyren finns en lista där du och jag kan pricka av tipsen för vår egen hemberedskap eller det moderna uttrycket prepping som innebär samma sak (se min blogg januari 2018).

Den nya listan är faktiskt mer omfattande. Förutom följande 10 punkter som jag skrev om då - hittar jag flera nya saker. Tips på mat som inte behöver förvaras i kyl och som kan ätas utan tillagning eller i alla fall kräver minimalt med vatten. Vatten har jag förstått kan stå mörkt och utan syretillförsel i flera månader. När man bestämmer sig för att förnya innehållet kan man ju använda det vattnet i hushållet. Vad som också tillkommit men som borde vara självklart är en omgång av de mediciner du eventuellt tar regelbundet liksom pappersutskrifter av försäkringsbrev och bankuppgifter och kontaktuppgifter till myndigheter och vänner.

Andra informationsuppgifter är att man ska vara vaksam mot fake news och att man inte ska dela obekräftad information på sociala media. Det som kallas "viktigt meddelande till allmänheten" kommer via Sveriges Radio och SvT. Jag läste i veckan att nu är det också klart att alla som befinner sig i ett riskområde av något slag kommer att få sin information om detta via SMS till sin mobiltelefon.

Visst kommer tanken för en att det kan verkligen vara befogat att informera folket. Vi står kanske inför allvarlig brist på vatten eller är hotade av illasinnade i någon form. Eftersom vi svenskar har levt i fred i flera hundra år så har vi inte har tänkt mobilisering på rätt länge. Många tror alla om gott och "det händer inte mig" eller att stat och kommun kommer att ta hand om mig. Jag tror att denna broschyrs främsta uppgift är att få folket medvetet om de risker som finns och vad man själv kan göra för att riskminimera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar